CS-club - český a slovenský zahraniční klub

CS-CLUB je uzavřený soukromý internetový diskusní klub, provozovaný ze serverů mimo území České republiky. Nelze se na něj přihlásit přímo. Zájemci o účast, kontaktujte, prosím adresu prilisdlouhonamori@gmail.com. Tento blog uveřejňuje články Ross Hedvíčka a dalších účastníků cs-clubu.

Thursday, January 11, 2007

Proč se Sokolov jmenoval Falknov ?

Jak se původně jmenovaly naše obce Západočeského kraje? Jak a kdy byly přejmenovány? Proč se Sokolov jmenoval Falknov ?

Na tyto a další podobné otázky najdete odpověď zde - od L.F.Nykla z Chodova.
7/1948 Sb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, osad, obcí a částí osad, povolených v roce 1947
Účinný od: 31.01.1948 Částka: 4/1948 Sb.
Zrušen dnem: dosud platí Vydaná dne: 31.01.1948
Druh: Vyhláška
Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Derogace: Předpis zveřejněn ve Sbírce zákonů

7/1948
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 16. ledna 1948
o změnách úředních názvů měst a obcí, osad a částí osad,
povolených v roce 1947.

Ve správním okrese Falknov nad Ohří:
pro obec Birndorf název Hrušková, pro osadu Perglas (místní obec Dasnice) název Chlumek, pro obec Ebmeth název Rovná, pro obec Gossengrün název Krajková, pro obec Grasset název Jehličná, pro obec Dolní Nový Grün název Dolní Nivy, pro obec Horní Nový Grün název Horní Nivy, pro obec Habersbirk název Habartov, pro obec Haselbach název Lísková, pro osadu Reissengrün (místní obec Chlum Svaté Maří) název Rusov, pro obec Kageravu název Kosová, pro obec Kirchenbirk název Kostelní Bříza, pro obec Kohling název Milíře, pro obec Königswerth název Královské Poříčí, pro osadu Krainhof (místní obec Libava) název Dvorečky, pro osadu Tiefengrün (místní obec Krásná Lípa) název Týmov, pro obec Ves Litrbachy název Čistá, pro obec Littengrün název Lítov, pro osadu Grün (místní obec Lobzy) název Novina, pro osadu Schwand (místní obec Lobzy) název Paseka, pro obec Loch název Dolina, pro osadu Löwenhof (místní obec Lomnice) název Lvov, pro obec Mülln název Štědrá, pro obec a osadu Pichelberg název Boučí, pro obec Plumberg název Květná, pro obec Schönbrunn název Studánka, pro obec a osadu Steinhof název Kamenný Dvůr, pro osadu Ebersfeld (místní obec Steinho f) název Podlesí, pro osadu Golddorf (místní obec Steinhof) název Zlatá. pro obec a osadu Werth název Luh nad Svatavou, pro osadu Hartenberg (místní obec Werth) název Hřebeny.

Ve správním okrese Cheb:
pro obec Schönbach název Luby.

Ve správním okrese Jáchymov:
pro obec Arletzgrün název Arnoldov, pro obec a osadu Dolní Brand název Dolní Žďár, pro obec Horní Brand název Horní Žďár, pro obec Holzbach název Plavno, pro osadu Kaff (místní obec Lípa) název Plešivec, pro obec Český Wiesenthal název Loučná.

Ve správním okrese Kraslice:
pro obec Schwaderbach název Bublava.

Ve správním okrese Mariánské Lázně:
pro obec Amonsgrün název Úbočí, pro obec Grafengrün název Háj, pro místní část osady Města Kynžvartu (místní obec Lázně Kynžvart), zvanou Haselhof, název Lískovec, pro obec Lohhäuser název Slatina, pro obec a osadu Maiersgrün název Vysoká, pro obec Markartov název Podlesí, pro část obce Tři Sekery u Tachova, zvanou Holštejn, název Kamenec, pro obec Schönficht název Smrkovec, pro obec Schönthal název Krásné, pro obec Šance název Valy, pro obec Tachovský Šmelctál název Tachovská Huť, pro obec Tannaweg název Jedlová, pro obec Sangerberg název Prameny.

Ve správním okrese Loket:
pro obec Schönfeld název Krásno.

Ve správním okrese Nejdek:
pro obec a osadu Breitenbach název Potůčky, pro obec Hengstererben název Hřebečná, pro obec a osadu Salmthal název Pstruží, pro obec Hermannsgrün název Heřmanov, pro obec Hirschenstand název Jelení, pro obec Kammersgrün název Lužec, pro obec a osadu Kohling název Milíře, pro obec Mühlberg název Lesík, pro obec Neuhaus název Chaloupky, pro obec Sauersack název Rolava, pro obec Scheft název Hradecká, pro obec Schindlwald název Šindelová, pro obec Schwarzenbach název Černava, pro obec Thierbach název Suchá, pro obec Trinksaifen název Rudné, pro obec Ullersloh název Oldřichov, pro obec Vegeldorf název Ptačí,


Ve správním okrese Teplá:
pro obec Gängerhof název Chodov, pro obec Grün název Louka, pro obec Müllersgrün název Milešov, pro obec Schönthal název Krásné Údolí, pro obec Schönwehr název Krásná, pro obec Wasserhäuseln název Vodná. pro obec Český Beranov název Beranov, pro obec Německý Beranov název Beranovka, pro obec Německé Domaslavičky název Domaslavičky.

Ve správním okrese Karlovy Vary:
pro obec Pirkenhammer název Březová.

Nosek v. r. (ministr Vnitra).
-------------------------------------
Sokolov, do roku 1948 Falknov nad Ohří, německy Falkenau an der Eger.
Přejmenování na Sokolov bylo slavnostně provedeno 31.3.1948. Slavnosti při příležitosti přejmenování města se osobně účastnil generál Ludvík Svoboda.

U křižovatky před budovou městského úřadu stojí památník bojovníka od Ukrajinského Sokolova. Na kamenném podstavci je umístěna stojící bronzová socha vojáka v zimní ústroji se samopalem v ruce. Byl slavnostně odhalen 11. 11. 1951 a jedná se o dílo sochaře Vendelína Zdrůbeckého. Byl postaven na paměť prvního bojového vystoupení 1. československého samostatného praporu v bitvě u Sokolova dne 8. 3. 1943 v tehdejším SSSR. V podstavci je symbolicky uložena prsť z bojiště.

Nic proti udatnosti našich vojáků, před jejich hrdinstvím se skláním, ale Ukrajinské městečko Sokolovo nemá se Západočeským městem Sokolov nic společného a bylo zde politicky nesmyslně naroubováno. Název zdejšího města Sokolov, respektoval smysl původního německého názvu Falkenau - Sokolí niva, luh. (Falk je totiž německy sokol.) Tímto tento název města původně vychází ze "sokolnictví". Na ně se také odkazuje historická kašna se sokolníkem na Starém náměstí. Lidová tradice připisuje založení města bájnému rytíři Sebastianovi (egerlandsky Wastlovi), který tu prý choval lovecké sokoly. Tuto pověst připomíná i starobylý městský znak.

Z archivních materiálů sestavil L.F.Nykl.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

TOPlist